Storytellers Before Dawn

นักเล่าเรื่องก่อนรุ่งสาง: บทความคัดสรร

นักเล่าเรื่องก่อนรุ่งสางถูกตีพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลวิดีโอและศิลปะการแสดง Ghost:2561 กรกฤต อรุณานนท์ชัย รับหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์

อังกฤษ, ไทย

17.1 x 10.3 ซม, 288 หน้า, สี, ออฟเซต, เย็บกี่ไสกาว, ปกอ่อน

บรรณาธิการ โดย จุฑา สุวรรณมงคล และ มิ ยู

จัดพิมพ์โดย Ghost Foundation และ OPEN FIELD
พิมพ์โดย โรงพิมพ์ภาพพิมพ์
ออกแบบหนังสือโดย นภิษา ลีละศุภพงษ์

พิมพ์จำกัดจำนวน 1,000 เล่ม

สารบัญ

  • ความฝันของผีเสื้อ โดย จวงจื่อ

  • พระอภัยมณี ตอนที่ ๒: บทที่ ๑๐ พระอภัยได้นางเงือก โดย สุนทรภู่

  • ดินแดนของวาฬเหล่าสุดท้าย - ใคร่ครวญถึงขอบฟ้าของประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือ เราสามารถเข้าใจได้จริงหรือว่าโลกใบนี้ใหญ่เพียงใด? โดย เวง ชอย ลี เขียน แปลโดย วริศ ลิขิตอนุสรณ์

  • กลับนอกออกใน โดย ตรินห์ ที มินห์ฮา แปลโดย วริศ ลิขิตอนุสรณ์

  • ทะเลของข้อมูล: อโพพีเนียและการรับรู้ข้อมูล [ผิด] โดย ฮิโต สเตเยิร์ล แปลโดย อธิป จิตตฤกษ์

  • สัมพันธวิสัยและความโกลาหล โดย เอดูอาร์ด กลิสซองค์ แปลโดย แพร จิตติพลังศรี

  • สู่กวีนิพนธ์ของอภิมหาปัญญาประดิษฐ์ โดย นอร่า เอ็น คาหน์ แปลโดย อธิป จิตตฤกษ์

  • การลืมและการคำนึงถึงอากาศ โดย เดวิด อับบราม แปลโดย วีระ แสงสิทธิ์

  • โลกแห่งผู้คน โดย เดโบราห์ ดาโนวสกี และ เอดัวร์โด วิเวียรอส เดอ คาสโตร แปลโดย เก่งกิจ กิติเรียงลาภ