Information

Ghost:2561

Ghost คือซีรีส์วิดิโอและศิลปะการแสดงคิวเรตโดยศิลปินที่จะเกิดขึ้นทุกสามปี ในงานครั้งแรก กรกฤต อรุณานนท์ชัย รับหน้าที่เป็นคิวเรเตอร์ให้ Ghost:2561 ที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11-28 ตุลาคม 2561

ซีรีส์ Ghost นำแนวคิดเกี่ยวกับ "ภูติผี" มาขยายนิยามความหมายผ่านการสำรวจเงื่อนไขร่วมสมัยที่ผู้คนทั่วโลกประสบร่วมกัน แม้ว่าในแต่ละวัฒนธรรมจะมีแนวคิดเรื่อง "ภูติผี" เป็นของตนเอง หากสิ่งที่ทุกวัฒนธรรมมีไม่ต่างกัน คือแนวคิดที่ว่า "ภูติผี" ปรากฏและคงอยู่ในระบบที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา

การสัมผัสถึง "ภูติผี" จึงเชื่อมโยงเราเข้ากับการสั่นสะเทือนอันไร้จุดสิ้นสุดของประสบการณ์การเป็นมนุษย์ การหลอมรวมอดีตเข้ากับปัจจุบันได้นำเรากลับไปหาร่างของตนอีกครั้ง และไม่ว่าจะหลอมรวมในลักษณะที่เป็นเอกภาวะหรือทบทวีคูณก็ตาม สายธารแห่งเวลาเหล่านี้ไหลผ่านผลงานในซีรีส์ Ghost:2561 ครั้งนี้

Ghost:2561 มองมนุษยชาติผ่านจอสกรีนและได้แรงบันดาลใจจากข้อมูลที่ซ้อนทับกันอันเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อวิถีชีวิตร่วมสมัยในถิ่นที่อยู่อันหลากหลาย โดยสำรวจยังจุดตัดระหว่างการไหลบ่าของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ทั่วโลกและการทำความเข้าใจโลกท่ามกลางชีวิตเหล่านั้น

ผู้คนใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับแต่งร่างกายเสมอมา แต่เทคโนโลยีทุกวันนี้กลับมีเอกลักษณ์เสียจนสร้างวิถีความคิดใหม่อันสุดโต่งขึ้น วิถีความคิดที่ฝังลึกลงในแก่นสารเมื่อการรับรู้ถดถอยลง สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อจิตจดจารภาพและเสียงจากการยิ่งถอยห่างทั้งทางกายและทางจิตวิญญาณจากตัวกระตุ้นเร้าเชิงวัตถุ เช่นนี้เอง ผู้คนถูกท้าทายให้ต้องขยายขอบเขตทางจินตนาการของตนออกไป ต่อสิ่งมีชีวิตในรูปแบบอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้ และต่อความเป็นจริงที่น่าจะเป็นไปได้อื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสและรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อช่องทางในการรวบรวม ดัดแปลง และบริโภคข้อมูลได้เปิดกว้างขึ้น ผู้คนใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างแม่แบบความเป็นจริงอันทบทวีคูณที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ ณ ปัจจุบันขณะ ความเป็นจริงอันทบทวีที่ให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างแปรเปลี่ยนผันไปได้โดยไม่เคยเปลี่ยนแปลงนี้ คือแก่นของ Ghost:2561

ใน Ghost:2561 กรกฤต อรุณานนท์ชัย ในฐานะภัณฑารักษ์ จะนำเสนองานวิดีโอและการแสดงศิลปะในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ ด้วยการสนับสนุนจาก Ghost Foundation ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มซีรีส์ Ghost และมีความตั้งใจจะสนับสนุนการเข้าถึงและการสร้างองค์ความรู้ในประเทศไทย พันธกิจนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก OPEN FIELD ผู้ร่วมจัดงานและผู้สนับสนุนหลักของซีรีส์ Ghost:2561 ที่สนับสนุนส่วนงานวิจัยและโปรแกรมการศึกษาของ Ghost:2561

ผลงานที่จะนำเสนอในงานครั้งแรกนี้ ประกอบไปด้วยงานของศิลปิน เช่น เอียน เฉิง, สเตฟานี โกมิเลง, จอช ไคลน์, เมตาฮาเว่น, จอน ราฟแมน, กลุ่มศิลปิน Raqs Media Collective, เรเชล โรส, จุฬญาณนนท์ ศิริผล, ฮิโต สเตเยิร์ล, อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล และแซมซัน ยัง รวมถึงการแสดงสดโดย บอยไชลด์, ธนพล วิรุฬหกุล,โทเทิล ฟรีดอม และศิลปินการแสดงสดอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมการฉายภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหวที่คัดเลือกโดย ไอลี แนช, วิกเตอร์ หวัง และกลุ่ม DIS ซึ่งจะจัดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ของซีรีส์ พร้อมการบรรยายโดยภัณฑารักษ์แต่ละท่าน โปรแกรมการศึกษา “ห้องเรียนนักเล่าเรื่อง” โดย OPEN FIELD จะเกิดขึ้นหนึ่งเดือนล่วงหน้าก่อนซีรีส์ Ghost:2561 โดยการเปิดห้องเรียนชั่วคราวให้กับผู้เข้าร่วมในไทยเพื่อการเรียนรู้แนวคิดและวาทกรรมที่เชื่อมโยงกับ Ghost:2561 โดยนักเล่าเรื่องทุกคนจะร่วมทำงานตลอดระยะเวลาการจัดซีรีส์ Ghost ในพื้นที่ที่สับเปลี่ยน นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิมพ์ ประชุมบทนิพนธ์ของ Ghost:2561 ซึ่งจุฑา สุวรรณมงคล และมิ ยู รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการร่วมกัน เพื่อเป็นดั่งบทสนทนาเติมต่อจากแนวคิดตั้งต้นของ Ghost:2561

ผู้ร่วมจัดงานและผู้สนับสนุนหลักของซีรีส์ Ghost:2561 คือ OPEN FIELD องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากกรุงเทพฯ ตั้งขึ้นบนพื้นฐานความสนใจในวัฒนธรรมร่วมสมัยที่พบได้ในชีวิตประจำวัน และบนความเชื่อว่าความรู้คืออำนาจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม OPEN FIELD มุ่งหวังจะเป็นพื้นที่ที่รักษาบทสนทนาเชิงวิพากษ์ พัฒนาการเข้าถึงองค์ความรู้ ประสบการณ์ทางศิลปะ และเชื่อมต่อหน่วยย่อยในชุมชน

พันธมิตรสนับสนุน Ghost:2561 ยังประกอบไปด้วยหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ซึ่งได้สนับสนุนงานเลี้ยงก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Ghost:2561 ที่ฮ่องกง และจะสนับสนุนงานศิลปะเฉพาะพื้นที่ของศิลปิน จอน หวัง

พันธมิตรพื้นที่จัดแสดงของ Ghost:2561 ได้แก่ แกลเลอรี่ 100 ต้นสน, อาร์ทติส+รัน แกลเลอรี่, บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่, คาร์เทล อาร์ทสเปซ, ด็อกซ่า อาร์ท แล็บ, พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน, โนว่า โปรเจกต์ สเปซ, ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ และแกลเลอรี่เวอร์

เกี่ยวกับ Ghost Foundation

ริเริ่มโดย กรกฤต อรุณานนท์ชัย และ อรรคพล สุทัศน์ ณ อยุธยา ด้วยพันธกิจในการสร้างพื้นที่ให้แก่งานวิดีโอและศิลปะการแสดงในประเทศไทย Ghost Foundation มุ่งหวังจะสร้างและหล่อเลี้ยงชุมชนผ่านงานวิดีโอและศิลปะการแสดงด้วยการจัดซีรีส์ Ghost และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง