ธนพล วิรุฬหกุล

The Retreat: gallery drift

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่

ธนพล วิรุฬหกุล เริ่มต้นไล่ตามความหลงใหลในการเต้น และศิลปะแสดงสด โดยการเรียนเต้นหลากหลายแขนง หลังจากจบการศึกษาด้านภาพยนตร์และภาพถ่ายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยความสงสัยของเขาที่มีต่อแนวคิดและหน้าที่ของการเต้นในฐานะการเคลื่อนไหว ซึ่งเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งต่อการรับรู้ของมนุษย์ต่อตนเองและต่อโลก เขาจึงได้สร้างสรรค์ศิลปะการเต้นที่ก่อกวนและผิดแปลกจากขนบอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบเสาะความสนใจและคำถามของเขา The Retreat: gallery drift เป็นบทที่สองของ “The Retreat” กระบวนการวิจัยทางการเต้นรำในสตูดิโอเพื่อพัฒนาต้นแบบของวิธีการและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะสำหรับนักเต้น เพื่อที่จะสร้าง dance score แบบพิเศษในรูปแบบที่สามารถปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ผลงาน score ที่เขากำกับนี้ กระตุ้นให้นักเต้นปะทะกับความหวาดกลัวจากการถูกรวบกวนทั้งทางกายภาพและทางจิตใจจากผู้อื่น โดยมีเป้าหมายที่นำไปสู่ความเข้าใจใหม่และความสัมพันธ์ผ่านร่างกายต่อคนแปลกหน้าและความเป็นอื่น รวมไปถึงการเผชิญหน้ากับอคติส่วนตัว ซึ่งนักเต้นนั้นอาจไม่ตระหนักถึงมาก่อน กระบวนวิธีและแบบปฏิบัตินี้ครอบคลุมตั้งแต่ท่าเต้นที่สามารถตีความได้ ไปจนถึงกิจกรรมในจินตนาการซึ่งคาดเดาไม่ถึง