แซมซัน ยัง

We Are the World, As Performed by the Hong Kong Federation of Trade Unions Choir (๒๕๖๐)

๑๑—๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

อาร์ตติส+รัน

ฝึกฝนมาทางการประพันธ์ดนตรีคลาสสิกและสร้างผลงานศิลปะที่หลอมรวมพื้นหลังต่อดนตรีคลาสสิกเข้ากับเทคนิคทางสื่อนวัตกรรม พร้อมตั้งคำถามต่อวิธีการสั่งสอนและสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในดนตรีคลาสสิก งานของเขายังเกี่ยวข้องอยู่กับประเด็นความขัดแย้งสงครามและขอบเขตของการเมือง

เขาเชื่อมโยงอดีตที่ดูราวกับไม่เกี่ยวกันและเหตุการณ์ปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสำรวจนัยยะทางสังคม, การเมือง, และปรัชญาของเพลงเพื่อการกุศลในบริบทข้ามวัฒนธรรม คณะประสานเสียงที่แสดงในวิดีโอ We Are the World, As Performed by the Hong Kong Federation of Trade Unions Choir มาจากสมาพันธ์แรงงานฮ่องกงที่ก่อตั้งขึ้นโดยสมาชิกของกลุ่มแรงงานที่สนับสนุนรัฐบาลปักกิ่ง We Are the World, As Performed by the Hong Kong Federation of Trade Unions Choir เป็นส่วนหนึ่งของ Songs for Disaster Relief World Tour ที่ยังนำเสนอประเด็นหลากหลาย ตั้งแต่วงดนตรีเพื่อการกุศลไปจนถึงพรมแดนของประเทศจีน เพื่อพินิจพิเคราะห์ความดึงดูดใจอย่างประหลาดของดนตรีป๊อปการกุศลในฮ่องกงช่วงยุค 80s–90s เวอร์ชั่นต่างๆ ที่โด่งดังจากอังกฤษ, อเมริกา, และญี่ปุ่น ทว่าเขาไม่ได้ล้อเลียนการบันทึกเสียงอันหวานเลี่ยนพวกนี้ แต่ดูถึงสภาพแวดล้อมที่ทำให้เพลงเหล่านี้มีอยู่ทุกที่ทุกแห่ง