เรเชล โรส

Sitting Feeding Sleeping (๒๕๕๖)

๑๑—๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

โนวา โปรเจกต์ สเปซ

เรเชล โรส เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับความเป็นวัตถุของโลกดิจิทัล และขยายไปถึงการที่เรารับรู้ความสัมพันธ์ของเราเองต่อโลก สำหรับเธอแล้ว วัตถุเชื่อมโยงอยู่กับมุมมองอันหลากหลายที่มีต่อเวลาซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ยังคงกลายพันธ์ุอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประวัติศาสตร์อันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมาอยู่รวมกันภายในภาพเดียว นอกเหนือจากนั้น โรสเชื่อว่าความตายคือสิ่งที่เป็นนามธรรมที่สุด และเป็นภาวะของความว่างเปล่า

Sitting Feeding Sleeping วิดีโอร้อยเรื่องเล่าที่อัดแน่นเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเรื่องเล่าเหล่านี้สำรวจธรรมชาติ และเทคโนโลยีผ่านรูปลักษณ์ของสัตว์, หุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์, และศพแช่แข็ง ผลงานชิ้นนี้ถ่ายขึ้นในห้องทดลองไครอยีนิกส์ที่ร่างกายสูบฉีดไนโตรเจนหมุนเวียนอยู่ภายในกระแสเลือด ภายในห้องทดลองการรับรู้ของหุ่นยนต์ที่เครื่องจักรอ่านความรู้สึกของมนุษย์ ภายในสวนสัตว์ที่สัตว์ต่างๆ ใช้ชีวิตโดยปราศจากการร่วมเพศ สังคม และการมีชีวิต ผลงานวิดีโออยู่บนการเดินทางอ่านสิ่งก่อสร้างร่วมสมัยที่รายล้อมรูปแบบของชีวิตอันแตกต่าง จากการค้นพบทางการแพทย์อันยิ่งใหญ่ไปจนถึงข้อเท็จจริงพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ กระทั่งการดูแลสัตว์ในสวนสัตว์