รักซ์ มีเดีย คอลเลคทีฟ

The Capital of Accumulation (๒๕๕๓)

๑๑—๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

S.A.C. ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

รักซ์ มีเดีย คอลเลคทีฟ ประกอบด้วย จีเบช บักจี, โมนิก้า นารูล่า, และ ชัตภัทร เศญกุปตา ที่ถูกเรียกในฐานะกลุ่มศิลปิน, นักปฏิบัติการทางสื่อ, ภัณฑารักษ์, บรรณาธิการ, และตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการทางวัฒนธรรม ผลงานของพวกเขาตั้งอยู่ตรงจุดตัดของศิลปะร่วมสมัย, ข้อคำถามทางประวัติศาสตร์, การประเมินการทางปรัชญา, งานค้นคว้าและทฤษฎี โดยมักใช้รูปแบบของศิลปะจัดวาง, สื่อออนไลน์และสื่อในฐานะวัตถุ, ศิลปะการแสดงสด, และการเผชิญหน้า

วิดีโอชิ้นนี้ดำเนินรอยตามโครงสร้างเรื่องเล่าของ โรซ่า ลักเซมเบิร์ก และงานของเธอในชื่อ การสั่งสมทุน (The Accumulation of Capital) (๒๔๕๖) ตั้งคำถามว่าทำอย่างไร ที่การสั่งสมทุนกลายเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ เป็นเนื้อหาสาระ และเป็นส่วนสำคัญของต้นทุนชนิดอื่น วิดีโอขนาดยาวนี้ ที่เกิดขึ้นจากความคุ้นเคยต่อความคิดของลักเซมเบิร์ก โดยเริ่มต้นด้วยเรื่องราวฉบับย่อของหนังสือ การสั่งสมทุน ที่ถูกตีพิมพ์โดยคอมมิวนิสต์ ครานตี กลุ่มนักเรียนและคนงานฝ่ายซ้ายที่พำนักอยู่ในฟาริดาบาด แหล่งอุตสาหกรรมย่านชานเมืองในกรุงเดลี จีเบช บักจี ที่อยู่ร่วมในกลุ่มคอมมิวนิสต์ ครานตี ภายหลังได้รวมตัวกับโมนิก้า เนรูล่า และ ชัตภัทร เศญกุปตา ตั้ง รักซ์ มีเดีย คอลเลคทีฟ วิดีโอให้คำตอบขั้นต้นไว้ ณ ตอนเปิดของหนังแล้วแย้มไปสู่ความเปราะบางที่ชวนดูเหมือนภูตผี และการสั่งสมของสิ่งตกค้างที่หลงเหลือ